Our Team

SIMON KIDSTON

Co-founder - Director

Simon is an experienced company

SIMON KIDSTON

Co-founder - Director

BEN GUO

​Co-founder - Director

Ben has over 15 years

BEN GUO

​Co-founder - Director

HARRISON HOLIHAN

​Co-founder - Director

Harrison has a project development

HARRISON HOLIHAN

​Co-founder - Director